Zastosowanie łyżek gąsienicowych

 
Łyżki gąsienicowe mogą być stosowane w różny sposób, w zależności od wielu różnych czynników, takich jak budowa, przeznaczenie, sposób pracy. Biorąc pod uwagę fakt, że są one jedną z najbardziej eksploatowanych części, w wielu przypadkach musimy je wymieniać – można to zrobić na przykład za pośrednictwem naszej firmy Budmar, która posiada spory asortyment tego rodzaju części wymiennych do maszyn budowlanych.

Jak możemy zatem podzielić łyżki gąsienicowe?
Na samym początku weźmiemy pod uwagę ich budowę. W ciągnikach gąsienicowych, którymi specjaliści operują w kamieniołomach, używa się ładowarki łyżkowej gąsienicowej. Z kolei na ciągniku kołowym stosujemy ładowarki łyżkowe kołowe. W tym przypadku również nie jest to jednolite, ponieważ mogą być one nieprzegubowe (składające się z dwóch kół o właściwościach skrętnych oraz podwozia zbudowanego z jednej części) oraz przegubowe (podwozie robione jest z dwóch części, które łączy przegub – taki sposób jest obecnie stosowany najczęściej).

Łyżki gąsienicowe różnią się od siebie w zależności od środowiska, w jakim będzie w przyszłości pracować maszyna. Wyróżnia się zatem te, które będą przeznaczone do robót na zewnątrz (tkzw. Naziemne) oraz takich, które będą pracować pod ziemia (kopalniane). Sposób, w jaki maszyna będzie pracować również znacznie określa wygląd oraz położenie łyżki. Może być ono czołowe – w tym przypadku łyżka ma umożliwiony ruch tylko w jednej płaszczyźnie i znajduje się z samego przodu danego urządzenia. Innym położeniem jest obrotowe – dodatkowo do łyżki jest dołączona obrotowa platforma, na której znajduje się łyżka oraz wysięgnik. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie – można bowiem zbierać oraz wysypywać urobek w inne miejsce bez konieczności obracania całej maszyny. W jeszcze innym przypadku łyżka może być wychylona w bok, co również przystosowuje maszynę do nieco innego trybu pracy. W dawnych czasach w kopalniach oraz szeroko pojętym budownictwie stosowało się tak zwany wyładunek zasięrzutny. To ciekawostka, którą warto wiedzieć; polegało to na tym, że łyżka mogła poruszać się jednej płaszczyźnie, ale od czoła aż do tyłu.